Tình Thiên Thu (Pre 75)

Trường Hải

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Hôm nay quen biết em, mai đây thương nhớ em Thiên thu còn ghi mãi không quên Cho câu thơ, cho cung đàn ngát trời mây Từ ngàn đời nhiều tình sử đẹp mãi Hôm nay anh có em, mai đây anh vắng em Thiên thu còn rung mãi tiếng buồn Ta yêu nhau như nhân loại đã từng yêu Cuộc đời này còn tình người mà thôi Ôi thiên thu mối tình Những mối tình thiên thu bất diệt mà em cho anh Những ngày, những ngày còn trên đất em ơi Một ngày trên cõi đời, một ngày trong đất trời Thiên thu tình yêu đã lên ngôi Như yêu thương cho nhân loại sống cùng nhau Anh đưa em vào tình sử ngàn sau Ôi thiên thu mối tình Những mối tình thiên thu bất diệt