Tình Nghèo Có Nhau

Thuý Khanh Quách Thành Danh

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em Anh không đi tìm người yêu nhân sắc mỹ miều Người yêu đài các cao sang lụa là gấm hoa vàng son. Anh không đi tìm người yêu dổi trắng thay đen Anh không đi tìm người say đắm sa hoa Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà lầu cao xe các Em ơi có gì vẫn luôn vững bền. [ĐK:] Em ơi anh tìm người yêu chung thuỷ anh tìm người trong mơ Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng Em ơi biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu cao sang Vì anh nghèo đâu dám mơ. Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao Em ơi anh tìm người yêu thương mái tranh siêu Mai đây cho dù giận đời gốc bể chân trời Cuộc đời bão táp phong ba suốt đời có nhau bên mình.