Tình Loạn Ly Trong Khói Lửa

Hải Lý

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Người hỡi biên thuỳ đang ly loạn Từ nay duyên kiếp cam lìa tan Ngoài trấn biên sục sôi máu xương Trong trái tim tơ vương Khi đời anh kiếp trai biển hồ kiếm cung Cố nén cơn lệ tuôn Em còn vương vấn thêm nặng nề bước ai Dẫu xa xôi tình mãi còn đây Mộng ước mong ngày mai thanh bình Tình ta đắm say trong mộng xanh Lòng mãi ôm niềm tin sắt son Cho trái tim vẫn còn xuân