Tiễn Em

Khánh Ly

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế Trời mùa đông Paris Suốt đời làm chia ly. Tiễn em về xứ mẹ Anh nói bằng tiếng hôn Không còn gì lâu hơn Một trăm ngày xa cách. Tuyết rơi mỏng manh buồn Ga Lyon đèn vàng Cầm tay em muốn khóc Nói chi cũng muộn màng. Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế Trời mùa đông Paris Suốt đời làm chia ly. Hôn nhau phút này Chia tay tức thì Em ơi khóc đi em Khóc đi em, khóc đi em. Sao rơi rớt rụng Vai em ướt mềm Em ơi khóc đi em Khóc đi em, khóc đi em. Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế Trời mùa đông Paris Suốt đời làm chia ly. Hỡi em người xóm học Sương thấm hè phố đêm Trên con đường anh đi Lệ em buồn vương vấn. Tuyết rơi phủ con taù Trong toa em lạnh đầy Làm sao em không rét Cho ấm mộng đêm nay? Nơi em có trăng soi Anh một mình ở lại Trời mùa đông Paris Suốt đời thèm trăng soi Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế Trời mùa đông Paris Suốt đời làm chia ly.