Thương Người Đã Quên Tôi

Quang Tuấn

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Tôi ngồi nhìn lá rụng Khi mùa thu qua đây Em bây giờ xa lắm Buồn tôi em có hay. Tôi ngồi nhìn nắng nhạt Như tình yêu trong tay Làm sao tôi nắm được Đành thôi nắng đã tàn. Tôi ngồi nhìn gió lộng Lòng tôi như cánh chim Bay trong chiều lộng gió Trong tình yêu bão bùng. Em nghìn trùng cách biệt Tôi nghìn năm thiết tha Thương nhau đời đôi ngã Thôi đành thôi cũng đành.