Sun In Our Eyes

Diplo

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

[Verse 1] I feel the sunlight on my head Em cảm nhận được ánh mặt trời trong tâm trí em The scent of summer in my bed Mùi hương của hè năm ấy ùa về ngập tràn khắp căn phòng When we were footprints in the sand Khi ấy hai ta từng vai kề vai bên nhau Stealing liquor, making plans. Cùng nhau trộm rượu, lên những kế hoạch cho tương lai. [Pre-Chorus 1] I can see your face from miles and miles away Em vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt anh dù cách xa vạn dặm But heaven knows it's gonna fade, heaven knows it's gonna fade Nhưng thiên đường kia biết, khuôn mặt anh sẽ phai mờ đi thôi I'm a dog searching for reasons and a way Em là một chú trò đang tìm cho mình những lý do và dò dẫm một con đường Back to your hands you make me tremble, make me crash Để quay về với vòng tay anh, để anh khiến em run rẩy, khiến em vỡ vụn Forget my name. Hãy cứ quên đi em là ai. [Chorus] And just ride that wave until we higher than life Và cùng nhau cưỡi đợt sóng ấy cho đến khi ta quen hết mọi khó khăn trong đời With the sun in our eyes, yeah just ride on that cloud Với ánh mặt trời chiếu rọi trong ánh mắt ta, hãy cưỡi đợt sóng ấy lên tận mây xanh Until we fall from the sky Cho đến khi ta rơi xuống No more tears for the night, for the ni-i-i-i-i-ight Đêm nay, sẽ không còn một nước mắt nào nữa For the ni-i-i-i-i-ight Đêm nay, em sẽ không khóc Yeah, just ride that wave until we higher than life Hãy cùng nhau cưỡi con sóng này và quên đi mọi chuyện đời With the sun in our eyes. Với anh mặt trời chiếu rọi trong ánh mắt ta. [Verse 2] They said to watch out for your kind Người đời thường nói, hãy cẩn thận với lòng tốt của bạn I watched out and it blew my mind Em đã cẩn trọng và rồi nó thổi tung tâm trí em They say that romance makes you blind Họ còn nói rằng sự lãng mạn sẽ khiến bạn mù quáng Well, I'll be blinded for a lifetime. Ồ, vậy thì em sẽ mù quáng cả cuộc đời này. [Pre-Chorus 2] I can see your face from miles and miles away Em có thể trong thấy khuôn mặt anh dù cách xa hàng vạn dặm And I remember every kiss, all the games you had me play Và em nhớ từng nụ hôn, nhớ tất cả những trò chơi anh khiến em phải nhập vai I'm a dog searching for answers and a way Em là một chú trò đang tìm cho mình những lý do và dò dẫm một con đường Back to your hands you make me tremble, make me crash Để quay về với vòng tay anh, để anh khiến em run rẩy, khiến em vỡ vụn Forget my name. Hãy cứ quên đi em là ai. [Chorus] And just ride that wave until we higher than life Và cùng nhau cưỡi đợt sóng ấy cho đến khi ta quen hết mọi khó khăn trong đời With the sun in our eyes, yeah just ride on that cloud Với ánh mặt trời chiếu rọi trong ánh mắt ta, hãy cưỡi đợt sóng ấy lên tận mây xanh Until we fall from the sky Cho đến khi ta rơi xuống No more tears for the night, for the ni-i-i-i-i-ight Đêm nay, sẽ không còn một nước mắt nào nữa For the ni-i-i-i-i-ight Đêm nay, em sẽ không khóc Yeah, just ride that wave until we higher than life Hãy cùng nhau cưỡi con sóng này và quên đi mọi chuyện đời With the sun in our eyes. Với anh mặt trời chiếu rọi trong ánh mắt ta. [Bridge] La la la la la la la la la La la la la la la la la la With the sun in your eyes (la la la la la la la la la) La la la la la la la la la Ey [Pre-Chorus 1] I can see your face from miles and miles away Em vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt anh dù cách xa vạn dặm But heaven knows it's gonna fade, heaven knows it's gonna fade Nhưng thiên đường kia biết, khuôn mặt anh sẽ phai mờ đi thôi I'm a dog searching for reasons and a way Em là một chú trò đang tìm cho mình những lý do và dò dẫm một con đường Back to your hands you make me tremble, make me crash Để quay về với vòng tay anh, để anh khiến em run rẩy, khiến em vỡ vụn Forget my name. Hãy cứ quên đi em là ai. [Chorus] And just ride that wave until we higher than life Và cùng nhau cưỡi đợt sóng ấy cho đến khi ta quen hết mọi khó khăn trong đời With the sun in our eyes, yeah just ride on that cloud Với ánh mặt trời chiếu rọi trong ánh mắt ta, hãy cưỡi đợt sóng ấy lên tận mây xanh Until we fall from the sky Cho đến khi ta rơi xuống No more tears for the night, for the ni-i-i-i-i-ight Đêm nay, sẽ không còn một nước mắt nào nữa For the ni-i-i-i-i-ight Đêm nay, em sẽ không khóc Yeah, just ride that wave until we higher than life Hãy cùng nhau cưỡi con sóng này và quên đi mọi chuyện đời With the sun in our eyes. Với anh mặt trời chiếu rọi trong ánh mắt ta. Người dịch: Công Minh