Satisfied

Galantis Max

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

[Verse 1] One hand on my shoulder Đặt một tay lên bờ vai anh Get a little bit closer Và đến gần anh thêm một chút nữa Come on, make a move, yeah Lại đây với anh, để chuyện chúng mình tiến xa hơn Skip through all the small talk Bỏ qua mấy cái trò chuyện nhảm nhí đi I'mma see you with the lights off Anh sẽ gặp em khi bóng tối bao trùm căn phòng ấy So let's go to your room now. Hãy cùng đến phòng em ngay bây giờ thôi. [Pre-Chorus] You know that I'm impatient Anh biết em không giỏi kiên nhẫn mà My imagination's wandering and running wild Trí tưởng tượng của em đang lang thang và ngày càng hoang dại hơn Can you hear that? Anh có nghe thấy không, anh yêu? My heart is racing, you keep up the pace Tiếng con tim em loạn nhịp, hãy cứ yêu em như vậy Then I might let you stay the night. Em sẽ cho anh ở đây bên em cả đêm nay. [Chorus] I need somebody, body Em cần một ai đó, một ai đó Their hands on my body, body Đặt đôi tay lên cơ thể em You could be that somebody, body Và anh có thể trở thành người ấy Keep me satisfied Để giữ cho em thoả mãn Hear me breathing, breathing Hãy lắng nghe tiếng thở của em Don't want it, I need it, need it Em không muốn, mà em cần, em thực sự cần nó We're getting heated Màn làm nóng của ta thật tuyệt vời Come on and keep me satisfied. Hãy tiếp đi và giúp em được mãn nguyện. [Post-Chorus] (Oh, yeah) (Ồ ye) Keep me satisfied Giúp cho em được thoả mãn Keep me satisfied. Giúp em mãn nguyện. [Verse 2] Started on the way home Bắt đầu lên đường trở về ngôi nhà thân yêu Don't stop till I say so Đừng dừng lại cho đến khi anh cho phép Just a little longer Kéo dài thêm một chút nữa You know when we get there Em biết khi nào ta tới "đó" mà No reason to be scared, nah Không việc gì phải sợ cả, em yêu Come on a little stronger. Lại đây với anh gần thêm chút nữa. [Pre-Chorus] You know that I'm impatient Anh biết em không giỏi kiên nhẫn mà My imagination's wandering and running wild Trí tưởng tượng của em đang lang thang và ngày càng hoang dại hơn Can you hear that? Anh có nghe thấy không, anh yêu? My heart is racing, you keep up the pace Tiếng con tim em loạn nhịp, hãy cứ yêu em như vậy Then I might let you stay the night. Em sẽ cho anh ở đây bên em cả đêm nay. [Chorus 2] I need somebody, body Em cần một ai đó, một ai đó Their hands on my body, body Đặt đôi tay lên cơ thể em You could be that somebody, body Và anh có thể trở thành người ấy Keep me satisfied Để giữ cho em thoả mãn Hear me breathing, breathing Hãy lắng nghe tiếng thở của em Don't want it, I need it, need it Em không muốn, mà em cần, em thực sự cần nó We're getting heated Màn làm nóng của ta thật tuyệt vời Come on and keep me satisfied Hãy tiếp đi và giúp em được mãn nguyện I need somebody, body Em cần một ai đó, một ai đó Their hands on my body, body Đặt đôi tay lên cơ thể em You could be that somebody, body Và anh có thể trở thành người ấy Keep me satisfied. Để giữ cho em thoả mãn. [Post-Chorus] (Oh, yeah) (Ồ ye) Keep me satisfied Giúp cho em được thoả mãn Keep me satisfied Giúp em mãn nguyện Keep me satisfied Giúp cho em được thoả mãn Keep me satisfied. Giúp em mãn nguyện. Người dịch: Công Minh