Nỗi Buồn Lá Cỏ

Ngọc Hương

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Lá có buồn? Lá có sầu ngày lá héo hon? Cho ngày tháng mưa bay xoá vết chân người Cho ngày tháng mưa bay đem lá xa cành Lá có sầu trong ngày lá thành thân? Mưa có buồn? Mưa có sầu ngày nắng mới lên Trong đời đó yêu ai nỗi nhớ vô cùng Em một bóng chia xa mưa đã phai nhoà Mưa có buồn trong ngày nắng mới lên? Nắng đã lên Nắng đã buồn như lòng tôi Nắng đã lên Nắng đã tàn theo ngày trôi Chờ em qua bàn chân rất nhẹ Trời mưa qua cây héo khô nay trổ mầm Em có buồn? Em có sầu tình đã vút bay? Khi người đến không mang những tiếng hẹn hò Khi người đến đôi tay đã héo khô rồi Lá có buồn khi tình đã vàng bay?