Nguyện Cầu

Như Mai

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

1. Trời đã tối đêm về gió lay nhẹ trăng với sao Mình con đây nguyện cầu kinh Chúa trên cao Kìa tinh tú muôn trùng sao lấp lánh đẹp muôn màu Thầm nhủ con tình Ngài thương sáng hơn sao. [ÐK:] Khấn xin Ngài thương con nhiều Khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm Kính dâng Ngài phút giây này Kính dâng Ngài tương lai đời con. 2. Ngài có biết hay chăng đã bao lần trong bóng đêm Mình con đây thầm nguyện xin Chúa thương con Nhiều canh tối khi nhìn đêm sao sáng con đau buồn Vì đã quên ngày hôm nao Chúa thương con. 3. Mặc giông tố quay cuồng biết bao lần gieo đắng cay Lòng con đây một niềm tin thiết tha xin Ngài nghe thấu hay chăng? Con sám hối tội con rồi Lòng nát tan, cầu Ngài thương thứ tha cho.