Mùa Thu Chết

Trần Văn Trạch

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Mùa thu đã chết, em nhớ cho Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, đã chết rồi Em nhớ cho em nhớ cho Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa Trên cõi đời này, trên cõi đời này Từ nay mãi mãi không thấy nhau Từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em Vẫn chờ em, vẫn chờ em vẫn Chờ vẫn chờ đợi em.