Lửa Cháy Trong Rừng

Duy Quang

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

bùng lên bùng lên lửa thét vang trong rừng đêm nay bùng lên bùng lên lửa thét vang trong lòng reo sôi bùng lên bùng lên lửa thét vang trên vạn đôi vai lửa thét vang trên mặt sáng ngời bùng lên bùng lên lửa ơi bùng lên đốt tan đêm dài... bùng lên bùng lên lửa thét vang trong lòng biên khu bùng lên bùng lên lửa thét vang núi đồi âm u bùng lên bùng lên lửa thét vang xúi giục ta mau Tay xiết tay đi dựng bóng cờ bùng lên bùng lên lửa ơi bùng lên đốt tan quân thù bùng lên bùng lên lửa sáng soi nung hồng tim anh bùng lên bùng lên lửa sáng soi nung hồng tim em bùng lên bùng lên lửa sáng soi trong lòng muôn dân lửa sáng soi nung lòng xóm làng bùng lên bùng lên lửa ơi, bùng lên phá tan gông xiềng.