Lá Thu (Tình Như Lá Rụng)

Thái Thảo

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Tình như chiếc lá Ngày nào lả lướt Ở đầu cành tươi Tình nồng và ướt Rồi tình héo hắt Chỉ chờ ngọn gió Ðẩy nhẹ cành khô Là chết không ngờ. Vừa ôm trong vòng tay Vừa mới nói: Yêu chẳng bề phai Vừa nói yêu nhau Tình ta thắm thiết trong đêm nào Nhớ hay không? Rồi như lá rụng lúc chiều đông. Tình như chiếc lá Ngày nào lả lướt Ở đầu cành tươi Tình nồng và ướt Tình là non yếu Một sợi tình ái Ðụng vào mỏng manh Là đứt dây tình. Tình yêu như thời gian Mùa xuân tới, xanh thẳm tình non Tình thắm môi son Rồi khi tuyết trắng bay trong khung trời Thiếu nắng vui Tình như lá rụng lúc chiều rơi.