Kỷ Niệm Trong Tôi

Carol Kim

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Người đã khuất xa rồi Những ân tình như áng mây mờ Những kỷ niệm còn mãi trong tôi Ôi tháng năm giờ đã phai tàn. Còn đâu những ân tình Những kỷ niệm rồi cũng xa mờ Ngồi thương nhớ vây quanh Như lá thu tàn úa trong tôi. Ôi ta xa nhau mấy đông rồi Trong đêm cô đơn khóc mình tôi Anh ơi đông sang đời cô quạnh Ta mất nhau rồi đời khó vui. Chiều nay lá thu vàng Đời cũng chóng phai tàn Ngồi thương nhớ vây quanh Anh đã xa mờ khuất trong tôi.