Khúc Giao Duyên

Duy Khánh Hà Thanh

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Hôm qua. .. tát nước. .. ư ứ ư ư ừ đầu đình Anh bỏ quên. .. bỏ quên cái áo. .. ư ứ ư ư ừ trên cành Ừ cành. .. cành hoa sen. Ơi. .. tình ơi Đầu đình rằng đầu đình. Hôm qua tát nước đầu đình Bỏ quên cái áo, bỏ quên cái áo. .. trên cành hoa sen Hỡi nàng má hồng răng đen. Em được thì cho chúng anh xin Hay là em để làm tin trong nhà Áo anh sứt chỉ đường tà. Vợ anh chưa có mẹ già còn chưa khâu Áo anh sứt chỉ đã lâu. Muốn mượn cô ấy về khâu cho cùng Khâu rồi anh sẽ trả công. Đến khi lấy chồng Đến khi lấy chồng thời anh giúp của cho. Giúp. .. của cho Giúp em một thúng xôi vò. Một con lợn béo. .. một vò. .. rượu tăm Nàng ơi.. . Giúp em đôi chiếu em nằm. Đôi chăn em đắp. .. đôi tằm em đeo Giúp em quan tám thuyền treo. Qua năm tiền cưới lại đèo buồng cau Tình bằng là tình bằng. Khen ai khéo nối nên tình Mượn câu quên áo. Mượn câu quên áo. .. cho mình (mà) quen nhau Hỡi chàng nắng nhuộm da nâu. Ơn trời mà duyên trước quen sau Thân hèn run rủi được trao cho chàng Thiếu chi dưới tổng trên làng. Tìm đâu chẳng thấy được nàng nàng thanh xuân Nếu anh đã thật hết tâm. Đánh bạo em cũng tỏ phân đôi lời Thưa rằng chăn chiếu lợn xôi. Lễ sêu bạc vàng Lễ sêu bạc vàng này em mới chẳng tham. Nhưng. .. chỉ tham Nhưng tham một đấng trai hùng. Nặng yêu nòi giống ơ ớ yêu đồng ruộng ... xanh. Người ơi.. . Giúp em xây đắp sơn hà. Xây đê cho vững xây nhà cho cao Giúp em vun xới đồng sâu. Đôi ta cùng sống duyên nào đẹp hơn Duyên nào. .. đẹp. .. hơn