Khi Không

Thuý Khanh

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Khi không anh lại ngoảnh mặt làm ngơ Em tội tình chi anh bỗng hững hờ Điều gì lầm lỗi anh ơi bọn mình nhỏ to đôi lời Hay giận hờn mất lòng nhau thôi. Khi không anh lại kiếm chuyện lìa nhau Hay là anh quen người khác sang giàu Nghe lời em mới đem trao kỷ niệm khó quên đêm nào Thương nhau rồi anh đành phụ sao. [ĐK:] Trời ơi thôi rồi một đoạ trà mi Con ong đã rõ đường đi con ong đã rõ lối về Nào hay yêu người người nỡ đổi thay Yêu người người cười đắng cay Yêu người nông nỗi như vậy. Khi không anh lại dối lừa được sao Tin lầm anh qua lời nói ngọt ngào Bây giờ tình đã bay cao Một lần xót xa tuôn trào Thôi xin thề không còn lần sau.