Kẻ Lập Dị (怪咖)

Tiết Chi Khiêm

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

你的改变 很难制止了 Ni di gai bian hen nan zhi zhi liao 我的取悦 也不是天生的 Wo di qu yue ye bu shi tian sheng di 熟练了 喜怒就合并了 Shu lian liao xi nu jiu he bing liao 你的理由是星星点点的 Ni di li you shi xing xing dian dian di 我尽量充当气氛营造者 Wo jin liang chong dang qi fen ying zao zhe 练就成了 无痛的角色 Lian jiu cheng liao wu tong di jiao se 再听多几次分开的话 Zai ting duo ji ci fen kai di hua 越致命越不正面回答 Yue zhi ming yue bu zheng mian hui da 感情里的怪咖 有铺垫就不尴尬 Gan qing li di guai ka you pu dian jiu bu gan ga 所以要找个延期方法 Suo yi yao zhao ge yan qi fang fa 既平静还能突然挣扎 Ji ping jing huan neng tu ran zheng za 我自愿作怪咖 就不怕被你笑话 Wo zi yuan zuo guai ka jiu bu pa bei ni xiao hua 你的铺垫 零零散散的 Ni di pu dian ling ling san san di 别去揭穿 话题制造者 Bie qu jie chuan hua ti zhi zao zhe 我记得 你也会不舍 Wo ji de ni ye hui bu she 我偶尔取悦也会失手的 Wo ou er qu yue ye hui shi shou di 搞笑的人变成做恶的 Gao xiao di ren bian cheng zuo e di 我习惯了 无痛的货色 Wo xi guan liao wu tong di huo se 再听多几次分开的话 Zai ting duo ji ci fen kai di hua 越致命越不正面回答 Yue zhi ming yue bu zheng mian hui da 感情里的怪咖 有铺垫就不尴尬 Gan qing li di guai ka you pu dian jiu bu gan ga 所以要找个延期方法 Suo yi yao zhao ge yan qi fang fa 既平静还能突然挣扎 Ji ping jing huan neng tu ran zheng za 我自愿作怪咖 就不怕被你笑话 Wo zi yuan zuo guai ka jiu bu pa bei ni xiao hua 你还有几次分开的话 Ni huan you ji ci fen kai di hua 新鲜感不佳词语匮乏 Xin xian gan bu jia ci yu kui fa 感情里的怪咖 可手里也没筹码 Gan qing li di guai ka ke shou li ye mei chou ma 所以要找个缓冲方法 Suo yi yao zhao ge huan chong fang fa 直到有天我也放得下 Zhi dao you tian wo ye fang de xia 我不是个怪咖 是不计较的惩罚 Wo bu shi ge guai ka shi bu ji jiao di cheng fa 感情里的怪咖 再难过也笑着说吧 Gan qing li di guai ka zai nan guo ye xiao zhuo shuo ba.