Đại Ngư (大鱼)

Phương Nhung

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

海浪無聲將夜幕深深淹沒 Hǎilàng wúshēng jiāng yèmù shēn shēn yānmò Sóng lớn âm thầm bao phủ lấy màn đêm sâu thẳm 漫過天空盡頭的角落 Mànguò tiānkōng jìntóu de jiǎoluò Lan tràn đến tận góc trời xa xăm 大魚在夢境的縫隙裡游過 Dà yú zài mèngjìng de fèngxì lǐ yóuguò Đại Ngư len lỏi bơi qua khe hở giấc mộng 凝望你沉睡的輪廓 Níngwàng nǐ chénshuì de lúnkuò Ngắm nhìn em ngủ say 看海天一色 聽風起雨落 Kàn hǎitiān yīsè tīng fēng qǐ yǔ luò Nhìn trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi 執子手吹散蒼茫茫煙波 Zhí zi shǒu chuī sàn cāng mángmáng yānbō Cùng nắm tay thổi tan sóng vỗ mênh mang 大魚的翅膀 已經太遼闊 Dà yú de chìbǎng yǐjīng tài liáokuò Đôi cánh của Đại Ngư đã từ lúc nào đã vô cùng rộng lớn 我鬆開時間的繩索 Wǒ sōng kāi shíjiān de shéngsuǒ Em khẽ buông sợi dây thời gian 怕你飛遠去 怕你離我而去 Pà nǐ fēi yuǎn qù pà nǐ lí wǒ ér qù Sợ anh bay xa mà đi, sợ anh rời em mà đi 更怕你永遠停留在這裡 Gèng pà nǐ yǒngyuǎn tíngliú zài zhèlǐ Lại càng sợ anh vĩnh viễn dừng lại ở nơi này 每一滴淚水 都向你流淌去 Měi yīdī lèishuǐ dōu xiàng nǐ liútǎng qù Mỗi một giọt nước mắt đều chảy về phía anh 倒流進天空的海底 Dàoliú jìn tiānkōng dì hǎidǐ Rơi ngược vào đáy biển nơi trời cao 海浪無聲將夜幕深深淹沒 Hǎilàng wúshēng jiāng yèmù shēn shēn yānmò Sóng lớn âm thầm bao phủ lấy màn đêm sâu thẳm 漫過天空盡頭的角落 Mànguò tiānkōng jìntóu de jiǎoluò Lan tràn đến tận góc trời xa xăm 大魚在夢境的縫隙裡游過 Dà yú zài mèngjìng de fèngxì lǐ yóuguò Đại Ngư len lỏi bơi qua khe hở giấc mộng 凝望你沉睡的輪廓 Níngwàng nǐ chénshuì de lúnkuò Ngắm nhìn em ngủ say 看海天一色 聽風起雨落 Kàn hǎitiān yīsè tīng fēng qǐ yǔ luò Nhìn trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi 執子手吹散蒼茫茫煙波 Zhí zi shǒu chuī sàn cāng mángmáng yānbō Cùng nắm tay thổi tan sóng vỗ mênh mang 大魚的翅膀 已經太遼闊 Dà yú de chìbǎng yǐjīng tài liáokuò Đôi cánh của Đại Ngư đã từ lúc nào đã vô cùng rộng lớn 我鬆開時間的繩索 Wǒ sōng kāi shíjiān de shéngsuǒ Em khẽ buông sợi dây thời gian 怕你飛遠去 怕你離我而去 Pà nǐ fēi yuǎn qù pà nǐ lí wǒ ér qù Sợ anh bay xa mà đi, sợ anh rời em mà đi 更怕你永遠停留在這裡 Gèng pà nǐ yǒngyuǎn tíngliú zài zhèlǐ Lại càng sợ anh vĩnh viễn dừng lại ở nơi này 每一滴淚水 都向你流淌去 Měi yīdī lèishuǐ dōu xiàng nǐ liútǎng qù Mỗi một giọt nước mắt đều chảy về phía anh 倒流回最初的相遇 Dàoliú huí zuìchū de xiāngyù Ngược trở về lúc ban đầu gặp gỡ