Cô Gái Đồ Long

Tuấn Anh Như Mai

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Ôm ánh đao ngời bay Máu xương chất cao thành non Đầy trời phong ba Ta mới gặp nhau hôm nay ân tình ngập tràn Rồi ngày mai xa xôi cuối trời ai người không sầu nhớ Gió nổi tình lên khơi hợp tan cuốn xô tình chơi vơi Trời phong ba lôi cuốn ta bao tháng năm Lắm khi hỏi gió mưa hỏi mây sao mãi mù trời Xuôi cho tình yêu bao người ngăn cách chia lìa đôi nơi Ước mơ ngày tới ta chẳng nghe bao nỗi muộn phiền Ta xây tình ái như ngàn cách én trên trời cao Ta mới gặp nhau hôm nay ân tình ngập tràn Rồi ngày mai xa xôi cuối trời ai người không sầu nhớ Gió nổi tình lên khơi hợp tan cuốn xô tình chơi vơi Trời phong ba lôi cuốn ta bao tháng năm Lắm khi hỏi gió mưa hỏi mây sao mãi mù trời Xuôi cho tình yêu bao người ngăn cách chia lìa đôi nơi Ước mơ ngày tới ta chẳng nghe bao nỗi muộn phiền Ta xây tình ái như ngàn cách én trên trời cao...