Buồn

Ngọc Lan Jo Marcel

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Ôi người yêu quý, Yêu ơi là yêu. Yêu anh ngàn kiếp trước, yêu anh yêu ngàn muôn năm. Nhân thế xa vời. Em ơi, trời sao đó, nhớ ngày thức trắng lần đầu, Tóc em bay, mắt em say. Ôi bờ môi xưa, Tối đó trời mưa, Bao nhiêu là nhớ, tối nay em ngồi trong mưa. Nhân thế xa vời. Em muốn kéo anh ngồi đó, tình ơi, Em uống với anh từng cánh bờ môi, Em muốn cùng anh tới cõi trời xa tắp... Em ơi, trời sao đó, nhớ ngày thức trắng lần đầu, Tóc em bay, mắt em say. Ôi bờ môi xưa, Tối đó trời mưa, Bao nhiêu là nhớ, tối nay em ngồi trong mưa. Nhân thế xa vời. Em muốn kéo anh ngồi đó, tình ơi, Em uống với anh từng cánh bờ môi, Em muốn cùng anh tới cõi trời xa tắp... Đám mây còn bay, Nhớ đêm anh nằm đây, Hãy cho anh bàn tay. Cho anh cùng đến trong em chiều nay. Ôi người yêu quý, Yêu ơi là yêu. Yêu anh ngàn kiếp trước, yêu anh yêu ngàn muôn năm. Nhân thế xa vời. Em ơi, trời sao đó, nhớ ngày thức trắng lần đầu, Tóc em bay, mắt em say. Ôi bờ môi xưa, Tối đó trời mưa, Bao nhiêu là nhớ, tối nay em ngồi trong mưa. Nhân thế xa vời. Em muốn kéo anh ngồi đó, tình ơi, Em uống với anh từng cánh bờ môi, Em muốn cùng anh tới cõi trời xa tắp... Đám mây còn bay, Nhớ đêm anh nằm đây, Hãy cho anh bàn tay. Cho anh cùng đến trong em chiều nay.