Bởi Vì Đâu

Quang Tuấn

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

Bởi vì Tôi không là giấc mộng Làm sao ru tình những đợi mong Bởi vì tôi không là biển rộng Làm sao ru cuộc sống buồn vui. Bởi vì em là cơn mưa lũ Bởi vì em là gió thiên thu Em ra đi bỏ tình tôi lại Em ra đi bỏ lại trăm năm Bởi vì đâu, bởi vì đâu. Bởi giòng sông còn lênh đênh mãi Bởi vì đêm vọng tiếng bi ai Chim bay đi cánh sầu nghiêng lại Em ra đi bỏ lại thu phai Bởi vì đâu, bởi vì đâu. Bỏ ngày buồn như nghìn thế kỷ Bỏ giòng sông mang hạnh phúc tôi đi Bỏ mùa đông mưa trên thành phố nhỏ Bơ hẹn hò trong màu nắng thiên thu Bởi vì đâu, bởi vì đâu Bởi vì đâu, bởi vì đâu.