Biển Rộng Trong Tim

Anh Tuấn

Chờ một chút...

Lời Bài Hát

1. Chỉ còn biển rộng theo nhau từng đợt sóng về Chỉ còn biển lộng trong ta cơn bão tố Biển sóng nhấp nhô đưa hồn ta về đâu Biển sóng dâng đầy ta cô đơn lạc vào chốn âm u 2. Chỉ còn biển rộng bên ta mặt trời đã về Chỉ còn biển động trong ta tiếng ai chơi vơi Biển sóng dâng lên trong hồn ta quạnh vắng Biển sóng dâng đầy dâng trong tim một vùng tối mênh mông. Chiều nay hồn ta đi lang thang biển xưa chân trời mờ Và ta chợt nghe bỗng cô đơn về tận trong trái tim Chiều nay hồn ta nghe xa xa sóng xưa biển gọi mời Và trong phút ấy bóng dáng ta mờ dần trong bóng đêm. 3. Chỉ còn biển rộng theo nhau từng đợt sóng về Chỉ còn biển lộng trong ta cơn bão tố Biển sóng nhấp nhô đưa hồn ta về đâu Biển sóng dâng đầy ta cô đơn lạc vào chốn âm u.